Vad är en fönsterbåge?

En fönsterbåge är varje enskilt fönster med eget handtag, dvs ett hand – ett fönster